Hizmetlerimiz

IÇ HASTALIKLARI

IÇ HASTALIKLARI


Kedi, köpek, kus ile ilgili hertürlü enfeksiyonel rahatsizliklar, kalp problemleri vb. hakknda deneyimli hekimlerimiz ile görüsebilir. Hastaliklara çözüm bulabilirsiniz

HOSPİTALİZASYON

HOSPİTALİZASYON


Akut travmalı vakaları, doğum yapan minik dostlarımızı,  operasyon sonrası tedavileri devam etmekte olan kedi ve köpeklerinizi en uygun şartlar altında misafir etmekteyiz. Kliniğimizde gece de i veteriner hekim bulunması sebebiyle hastalarımızın tedavileri aksamadan düzenli olarak yapılabilmektedir.  

TESHiS TEDAVi

TESHiS TEDAVi


?stenmeyen hastaliklar veya acil durumlarda klini?imizde yapilan ayrintili muayene, kisa sürede konulan teshis ve dogru tedavi yöntemleri ile dostlarinizin tüm ihtiyaçlarini karsilamak için Fatih Çapa'dayiz

Cerrahi

Cerrahi


Travmatik hastal?klar, yabanc? cisimler, ortopedik problemlerin te?hisi için al?nan röntgenler uzmanlar?m?z taraf?ndan incelenmekte ve tedavi seçenekleri de?erlendirilmektedir.

PET ASILARI

PET ASILARI


Kedi ve köpeginizin asi zamanlarini size mesajla bildirmekte  ister evde isterseniz de klinigimizde asi uygulamalarini düzenli olarak yapmaktayiz .

LABORATUVAR

LABORATUVAR


Hastalar?m?z?n sa?l?k problemlerinin te?hisinde bize yol gösterici olan tam kan say?mlar? (hemogram), böbrek, karaci?er, kalp gibi hayati organlar?n?n çal??ma performanslar?n? görebilmek ad?na biyokimyasal kan testleri ve deri, idrar ve d??k? muayeneleri için gerekli donan?m ve cihazlar?m?zla hizmetinizdeyiz

ORTOPEDI

ORTOPEDI


Klingimizde  patella çikiklari,çapraz bag kopuklari,kalça displazisi gibi ortopedik hastaliklarin teshis ve tedavileri ,kirik operasyonlari, ortopedi uzman hekimlerimiz  tarafindan yaplmaktadir.

DIS BAKIMI

DIS BAKIMI


Minik dostlarimizin agiz sagligini korumak adina agiz ve dis bakimlari , dis çürügü tedavileri ve dis tasi temizlikleri düzenli kontroller ile hekimlerimizce yapilmaktadir.

ANESTEZ?

ANESTEZ?


 Klini?imizde tüm operasyonlar kapal? devre anestezi cihaz? kullan?larak yap?lmaktad?r.  Ayn? zamanda operasyon sonras? mü?ahede alt?nda tutulmas? gereken hastalar?m?z, yeni do?um yapan minik dostalar?m?z ve travma hastalar?m?z için yo?un bak?m ünitemiz bulunmaktad?r.

Eve Servis

Eve Servis


Günün belli saatlerinde eve servis hizmetimiz vard?r. Randevu için lütfen aray?n

7 Gün 24 saat değerli dostlarımızın hizmetinizdeyiz

Bize Ulaşın

Topkapı Mh, Gureba Hastanesi Cd
No:52 Fatih / İstanbul
7 Gün 24 Saat
0 (212) 621 04 05

Konumumuz